Skip to main content

Vaikuttavaa ympäristötyötä

Suomen Suoramainonta Oy on osa mediakonserni Keskisuomalaista. Olemme Suomen Suoramainonnassa sitoutuneet emokonsernin päästöleikkaustavoitteisiin, joiden mukaisesti SSM tulee olemaan omien päästöjensä osalta hiilineutraali ja vähennämme epäsuoria päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2022 hiilijalanjäljestämme 14 prosenttia muodostui omista suorista päästöistä, 12 prosenttia ostetun energian päästöistä ja 74 prosenttia arvoketjujen epäsuorista päästöistä. Jakelupalvelun välittömät ympäristövaikutukset ovat vähäiset, sillä jakelu toteutetaan pääosin jalkaisin tai polkupyörällä. Myöskään energiankulutus ei ole kuljetusliiketoiminnassa merkittävässä roolissa. Suomen Suoramainonnan sähkösopimuksia siirretään kuitenkin vihreän sähkön piiriin asteittain – aina, kun se on sopimusteknisesti mahdollista.

Osa Suomen Suoramainonnan omasta jakelukalustosta uusittiin vuoden 2022 aikana vähäpäästöisempiin ajoneuvoihin sekä vuoden 2025 alusta siirrymme biodieselin käyttöön. Kaluston uusimista jatketaan myös tulevina vuosina.

Lue lisää Suomen Suoramainonta Oy:n vastuullisuudesta.