Skip to main content

Eurooppalaiset standardit

Osoitteetonta suorajakelua tekevissä eurooppalaisissa jakeluyhtiöissä seurataan jakelua yleisesti Internet -paneelilla, satunnaisilla tarkastussoitoilla, kuluttajapalautteiden avulla sekä pitämällä säännöllisesti yhteyttä jakajien kanssa.

SSM – monikanavainen tiedonkeruu

Suomen Suoramainonta -ketjussa käytetään kaikkia edellä mainittuja seurantamenetelmiä. Tavoitteena on monikanavainen tiedonkeruu, kerätyn tiedon tehokas viestintä ja riittävä kokonaiskuva jakelun onnistumisesta.

Vakiomenetelmillä kerätty tieto tekee tiedon tulkinnasta ja oikeiden johtopäätösten tekemisestä helpompaa ja luotettavampaa.

Seurantajärjestelmät eivät itsessään tuota laatua, vaan laadun saavat aikaan yksittäiset jakajat. Suomen Suoramainonta -ketjun jakeluyhtiöissä on tuhansia jakajia, satoja kuljettajia sekä kymmeniä aluepäälliköitä.

Seurannan tehtävänä on antaa tehdystä työstä palautetta ja tunnistaa niitä kohteita, missä tarvitaan kehitystä ja opastusta. Jakelutyö on aina viime kädessä inhimillisten tekijöiden onnistunut yhteissumma.

Ryhdy jakajaksi »
Yhdestä jakelukierroksesta kerätty seurantatieto kootaan yhteen karttakuvaan, johon koostetaan eri kanavista saadut palautteet:

 

  • verkkosivupalautteet
  • puhelinpalautteet
  • jakeluseurantapaneelin palautteet
  • puhelintarkastukset
  • jakelunkuittaustiedot

Näkymä päivittyy reaaliaikaisesti. Aluepäällikkö voi tarvittaessa nopeasti reagoida siihen, tarvitseeko jakaja apua tai opastusta työssään.

1. Asiakasyritysten ja kotitalouksien antama palaute

  • Kaupunkilehtien ja mainostajien verkkosivuille upotettu palautelomake välittää tiedon suoraan jakeluyhtiön palautejärjestelmään.
  • Valtakunnallisen puhelinpalvelun palautteet kirjataan palautejärjestelmään.
  • Jakeluyhtiöiden verkkosivuilla oleva palautelomake välittää tiedon samaan palautejärjestelmään.

Kuvassa on esimerkki upotetusta jakelupalautelomakkeesta Länsiväylä-lehden verkkosivulla. Kaupunkilehti on odotettu paikallinen media, joten mahdollisista jakeluhäiriöistä ilmoitetaan herkästi.

2. Jakelutarkastukset-puhelinseuranta

Puhelinseurannalla voidaan keskittyä tarkastelemaan yksittäisiä jakelupiirejä ja varmistamaan, että jakelu on toiminut yksittäisiin kotitalouksiin.

  • Tarkastussoitot toteutetaan jakelun jälkeen torstaisin ja maanantaisin.
  • Tutkimusyritykset suorittavat suurimman osan tarkastussoitoista.

Kuvassa näkyy jakeluseurantajärjestelmän puhelinhaastattelulomake.

3. Jakelutarkastukset-paneeliseuranta

Jakeluseurantaan voi ilmoittautua kuka tahansa kuluttaja tai mainostaja, jolla ei ole mainoskieltoa postilaatikolla/luukulla. Paneeliseurantakierros toteutetaan jakelun jälkeen maanantaisin ja torstaisin, jolloin panelistille lähetetään sähköpostiin henkilökohtainen seurantalinkki.

Eri alueille jaetaan erilaisia lehtiä ja mainoksia, joten on olennaista, että panelistin osoitetiedot ovat oikein.

Kaupunkilehdistä ja mainosesitteistä esitetään kansikuva tunnistamisen helpottamiseksi. Panelistien valppaus voidaan varmistaa esittämällä nk. ”haamuesitteitä” eli kansikuvia  tuotteista, joita ei ole koskaan jaettu.

Liity jakeluseurantapaneliin tästä

4. Jakelukuittaus - ajantasainen seuranta

Aina jakelun jälkeen jakaja kuittaa jakelun valmistumisen joko tekstiviestillä tai verkkolomakkeella.

Jakelukuittaus välittyy alueesta vastaavan aluepäällikön karttanäkymään, jolloin jakelun edistymistä voidaan seurata ajantasaisesti.

Kuittauksen yhteydessä voi jakaja ilmoittaa mahdollisista kohtaamistaan ongelmista aluepäällikölle.

Kuittausjärjestelmä reagoi ja muistuttaa jakajaa tekstiviestillä, jos jakelupiiriä ei ole kuitattu määräaikaan mennessä.

Kuva: Tuotantojärjestelmän verkkokartalle koostetaan kaikki alueen seurantatieto kuten kuittaukset, puhelintarkastukset, paneeliseurannan tulokset sekä palautteet.

Liity jakeluseurantapaneliin tästä
Yhteystiedot

Tilaa suora tai pyydä tarjous

Suora.net-kampanjasuunnittelutyökalu